Telefon Tajemného Klienta je metoda kontroly praktických znalostí personálu a zákaznického servisu.

MĚŘITELNÝ PŘÍNOS

80% zákazníků dává přednost využití služeb společností, které se vyznačují aktivním způsobem v síti. Není zde důležitá jen kvalita výrobků nebo služeb, ale i způsob jejího provádění a znalosti odborníků.

SKUPINA SPECIALISTŮ

na správný průběh dohlíží skupina specialistů - díky tomu mají zároveň společnosti a zákazníci jistotu, že je Osvědčení uděleno pouze odborníkům z daného odvětví

Důvěryhodnost

očíslované osvědčení obsahuje podpis Koordinátora Projektu. Diplom nebo osvědčení není bez pokrytí. Dokazuje skutečné znalosti zaměstnanců společnosti

IMAGE SPOLEČNOSTI

Pozitivní výsledek testování Tajemného Klienta má kladný dopad na image společnosti a může být jedním z nejúčinnějších nástrojů pro zlepšení kvality poskytovaných služeb ve společnosti či znalosti personálu

ROZVOJ TVÉ FIRMY

systematický průzkum a odpovídající řízení mají pozitivní dopad na rozvoj společnosti

Přihlas svou firmu již teď

Odeslat přihlášku


CO JE TELEFON TAJEMNÉHO KLIENTA?

Telefon Tajemného Klienta je nejlepší způsob jak ověřit praktické znalosti personálu a kvality zákaznického servisu. Tajemný klient nejen zkoumá standardy a kvalitu služeb firmy, ale také praktické znalosti jejich zaměstnanců, tak aby měli noví zákazníci jistotu, že budou spokojeni s výběrem jejich nabídky.

CENA PRO VÁS!

Vystupovat mezi společnostmi ve Vašem městě a ukázat zaslouženou odměnu, která potvrzuje Vaše znalosti. Získáte plaketku, diplom a získáte možnost objevovat se jako kompetentní společnost.

Certifikát v kvalifikační formě
Gravírovaná plaketa s logem projektu
Osobní účet Na stránce projektu

CO JE PROJEKT TELEFON TAJEMNÉHO KLIENTA?

Telefon Tajemného Klienta je projekt, který byl vytvořen zároveň pro malé a střední podniky. Na rozdíl od mnoha diplomů bez pokrytí, projekt zahrnuje dřívější studii k určení profesionality a odbornosti, a v případě pozitivního výsledku (potvrzeno naším odborníkem) - dochází k rozhodnutí o předání číslovaného osvědčení dané společnosti.

Nové technologie, sociální média, neustálý přístup k internetu - to vše ovlivňuje naše potřeby, změny chování a návyky. Studie ukazují, že spotřebitelé (asi 80% podle Centra Pro Nové Technologie) jsou ochotni využít služeb společností, které jsou aktivní na síti. Takové změny mají přímý dopad na změny v situaci na trhu - teď to není jen kvalita výrobku nebo služby, ale také servis a znalosti pracovníků.

Iniciátorem projektu je společnost ImaGo! Company Czech Republic s.r.o. Po konzultaci s odborníky v různých odvětvích byly vytvořeny sady otázek, které vám umožní otestovat znalosti a dovednosti zástupců těchto odvětví. Speciálně vyškolení zaměstnanci naší firmy se kontaktují s firmami za účelem testování kvality služeb a odborných znalostí zaměstnanců. Od samého začátku klademe největší důraz na kvalitu služeb. Proto se pro nás stala prioritou volba celostátní skupiny odborníků, kteří byli vyzváni ke spolupráci na základě doporučení, svých zkušeností a úspěchů. Odborníci v každém sektoru dohlíží na probíhající výzkum od samého počátku až po jeho ukončení. Kvalita výzkumu se ověří skupinou více než 20 specialistů.

NA ČEM JE PRŮZKUM ZALOŽEN?

Testování Tajemného Klienta je nejlepší způsob jak ověřit praktické znalosti personálu a kvality zákaznického servisu - hlavně proto, že není založen na prohlášení společnosti, ale zaměřuje se na skutečné chování probíhající v dotazovaných společnostech.

Asi každý z nás se alespoň jednou v životě setkal s nepříjemnou obsluhou. Paní z cestovní kanceláře neměla čas odpovědět na některou z našich otázek nebo v autoškole - spíše než nás povzbudit, abychom přistoupili do kurzu - museli jsme číst pravidla silničního provozu. Právě tento druh chování přispěl k zrození Telefonu Tajemného klienta.

Studie se zakládá na telefonickém rozhovoru s pracovníkem analyzované společnosti. Každý telefonát obsahuje skryté otázky, které si kladou za cíl zkoumat znalosti pracovníku společnosti a kvalitu služeb firmy. Na základě shromážděných odpovědí testovaných klientů, naši odborníci vytvoří sbírku firem, které budou profesionálové ve svém oboru a budou vydávat očíslované osvědčení, které dokládá praktické znalosti konkrétní společnosti. Provedená studie rovněž slouží ke zlepšení kvality služeb zákazníkům, neboť v rámci průzkumu se testuje nejen znalost konkrétního odvětví, ale také doba čekání na spojení, trpělivost zaměstnance nebo jeho odhodlání pomáhat testovanému klientu.

Tajemný Klient je osoba, která si uvědomuje, že nedostatek profesionálního přístupu k zákazníkovi je nedostatek respektu, který zde nemá místo. Důležité je, že testovaný klient neinterpretuje odpověď volajícího, ale pouze jeho soulad s normami stanovenými znalcem v oboru.

ÚČET FIRMY

Přihlašovací jméno a heslo pro individuální účet lze nalézt na vaší faktuře - jsou psány červeně v pravém dolním rohu. Po přihlášení Vám doporučujeme doplnit vizitku, přidat obrázky a používat razítko. Můžete se pochlubit v propagačních materiálech, že Vaše firma prošla POZITIVNĚ zkoumáním Tajemného Klienta. Navíc můžete po přihlášení využít loga v podobě razítka, které lze použít v propagačních materiálech Vaší firmy. Můžete si také stáhnout banner, který můžete použit jako obrázek na pozadí v profilu na webových stránkách Facebook.

CO ZAHRNUJE ZÁSILKA?

V případě, že firma získala pozitivní výsledek testu a má zájem o osvědčení, obdrží jej kurýrní službou, která zahrnuje:

  • tištěnou verzi Osvědčení potvrzující pozitivní výsledek - Osvědčení je vyhotoveno na elegantním papíře v podobě diplomu. Výsledek studie je podepsán koordinátorem projektu, je zde přesné datum, čas a informace o profesionalitě firmy. Na diplomu se nachází celý název firmy a informace o tom, čeho se týká studie a za co bylo Osvědčení uděleno.
  • Poznámkový blok s logem projektu, který je ideálním propagačním materiálem a svědčí o pozitivním výsledku testu.
  • fakturu, která je potvrzením o provedení transakce. V pravém dolním rohu faktury je přihlašovací jméno a heslo pro individuální účet.
  • přihlašovací údaje pro individuální účet v projektu - www.telefontajemnehoklienta.cz. Po přihlášení do svého účtu máte k dispozici svou e-kartu (kde si můžete přidávat obrázky a obsah) a také si můžete stáhnout pečeť, logo projektu nebo banner, který můžete umístit na své webové stránky nebo Facebook jako obrázek na pozadí.

PROČ SE ZÁSILKA PLATÍ?

Ke každé zásilce se přidává faktura. Příjem Osvědčení je spojen s jednorázovým poplatkem. Tuto částku platíte na dobírku až při předání zásilky kurýrem, což Vám dává určitou jistotu. Nepopíráme, že takový výzkum vytváří náklady, které zahrnují telefonní průzkumy, propagační materiály a režijní náklady. Proto získání tohoto Osvědčení nemůže zůstat zcela zdarma. Avšak ve srovnání s mnoha přínosy spojenými se získáním Osvědčení zůstávají neúměrně nízké.