2016

Ing. Ilona Štěpánová, DiS.

Tato společnost prošla úspěšně zkouškou
Telefon Tajemného Zákazníka

Datum posledního testování: 2016-06-13 14:12:52

Město

Tábor

Ulice

Okružní 385

IČO

72132876

Číslo telefonu

732417455

Popis firmy

Řešení nestandardních daňových a ekonomických problémů, daňové optimalizace, vedení účetnictví, daňové evidence, zpracování znaleckých posudků v oboru ekonomika. Zajištění nastavení systémů, procesů, synchronizace dat, komunikace a online přístup k datům.
Pomoc při hledání optimálních daňových řešení, konzultace diplomových prací, disertačních prací, odborné články do novin.
SW - Pohoda, Abra G3, office 365, účetnictví v cloudu. Nastavení IT procesů, poskytnutí služeb vzdáleně on-line, přes vzdálený přístup. Zpracování účetní závěrky, uzávěrky, daňová přiznání všech daní, SP, ZP, mzdy, reporty, zajištění kompletního vedení
účetnictví a ekonomiky firmy. Odborné práce ve finanční oblasti. Příprava, zpracování a kontrola plánů a rozpočtů. Spolupráce při sestavování obchodních smluv. Zpracování a export finančních výkazů managementru vedení. Kontrola a reporty ostatních výkazů.